top of page

Vår visjon er færre og færre ulykker

To bolt.jpg
urban1.png

Norges klatreforbund har i flere år publisert fagartikler i magasinet Klatring, under tittelen "Sikre sider". Dette har vært artikler som har omtalt sikkerhet mer fyldig og litt mer redaksjonelt enn den statiske informasjonen som finnes på forbundets nettsider (klatring.no) og NFs nettisider (fjellsportforum.no).

Magasinet Klatring la ned i 2019, og det har siden det eksistert en mangel på en god kanal for publisering av fyldigere fagstoff innen sikkerhet. Sikkerhetskomiteen i NKF besluttet derfor å opprette "Sikre Sider" som egen nettside i 2023. 

Sikresider.no driftes av NKFs sikkerhetskomite, men har bidragsytere fra andre personer og instanser. Kanalen har som mål å produsere artikler og annet materiale som bidrar til økt sikkerhetskompetanse både innendørs og utendørs. 

bottom of page